Søk
  • Monica E. Moltumyr

Hvorfor velger noen minimalisme? Her er 6 grunner.

Oppdatert: juni 8


Ja, hvorfor velger noen minimalisme egentlig? Hvem liker vel tomme, hvite betongvegger og utelukkende moderne dekor? Ganske upersonlig og kjedelig spør du meg - hvis dette hadde vært malen.


Når en tar opprydding etter KonMari metoden, blir sluttresultatet veldig forskjellig både i stil og antall ting en ønsker å beholde. Jeg endte opp som minimalist og vil gjerne fortelle om noen grunner til at enkelte velger minimalisme som livsstil.

Minimalisme og minimalistisk


Hva er minimalisme?


Det er mange misforståelser rundt hva minimalisme handler om. Den kan komme i mange former og ja… farger. Forskjellige mennesker har sin tolkning og lever livsstilen ut på ulike måter.


Minimalisme handler ofte mye om å kvitte seg med overflod, for å kunne fokusere på det som er mest viktig i livet. Les gjerne den kjente minimalisten Joshua Becker sin forklaring på minimalisme.


Hva slags motivasjon kan ligge bak ønsket om en minimalistisk livsstil?


Ofte ligger svaret i flere av følgende punkt:


1. Bedre bruk av tiden


Det er ikke til å stikke under en stol at ting kan ta mye av tiden vår. Shopping, kjøring til og fra, organisere, planlegge, rydde, vaske, vedlikeholde og reparere. Mange føler seg også dratt inn i en følelse av at de aldri er tilfreds - uansett hvor mye de eier. Jakten etter mer vil da bare fortsette.


Tid du har brukt opp, får du aldri tilbake igjen. Men du kan tjene inn mye tid på å gjøre bedre valg i fremtiden. Mer fornuftig bruk av tid og fokus, vil minske følelsen av stress og tidsmangel.


2. Økonomi


Det kan være klare økonomiske fordeler ved å ha en minimalistisk livsstil. En får tatt oppgjør med forbruksvaner og blir mye mer selektiv på hva en tar med inn i hjemmet. Færre ting innkjøpt gir mer penger i kassa, enkelt og greit.


Her står det om 9 økonomiske fordeler ved å organisere hjemme.

3. Kvalitet foran kvantitet


Ikke alle har ønske om å spare penger på sin minimalistiske livsstil. Noen velger heller å «flytte» måten de bruker midlene sine på. Pengeforbruket forblir ganske likt, men en fokuserer på færre og dyrere ting eller bruker penger på opplevelser i stedet for mange gjenstander.


4. Vil gå imot trender og markedskreftene


Ved å finne ut hva vi virkelig liker, og står for det – slipper vi å være fange av trendene. Markedskreftene har større påvirkningskraft enn mange tror. Det å bli mer bevisst, er et godt steg på vei ut av forbrukskarusellen.

Minimalisme og minimalistisk

5. Miljøhensyn


Høyt forbruk setter et alt for stort avtrykk på planeten vår. Les artikkelen fra Fremtiden i våre hender som blant annet forteller at forbruket vårt har fordoblet seg siden 1990-tallet. Ved å velge en mer minimalistisk livsstil er vi med på å gjøre noe viktig for miljøet.


6. Mer plass


Noen ganger har vi begrenset plass hjemme og det blir tydelig at noe må gjøres. Ved å eie færre ting, blir det ikke så store krav til god lagringsplass av større mengder gjenstander. En livsstil der en eier færre ting, vil gi bedre plass til det hjemmet skal romme.


Hva synes du om minimalisme? Ble noen av forestillingene dine endret etter du leste gjennom punktene?Les også om: KonMari metoden som organiserer liv og hjem. Den har ikke et rent minimalistisk fokus, men enkelte ender opp med den livsstilen etter at hjemmet blir organisert etter metoden.